FANDOM


15. Achromatopsja

"Tak formalnie, to nasz rektor nie jest nawet magistrem, ale tytulatura, którą dwadzieścia lat temu wprowadził jakiś żartowniś, przyjęła się i teraz jest traktowana z absolutną powagą."
Artur Chmielewski, Achromatopsja

Rektor - osoba najwyższa rangą w zarządzie stacji Politechnika. Był to człowiek starszy, ale jeszcze trzymający się. Reprezentował swoją stację na spotkaniu u Prezydenta. Po powrocie głównego bohatera, nie chciał mu do końća wierzyć, a z drugiej strony przebierał w słowach, bo wiedział, że może zginąć.

Czy naprawdę został zabity - tego nie wiadomo, ponieważ na ten temat wypowiadał się Prezydent, ale jego słowa były nieznaczne. w tej kwestii.